Χάρτης: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Μανόλη Ανδρόνικου 6, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313 310201
Περισσότερες πληροφορίες για Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης