Βακούρα Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Ιωάννου Μιχαήλ 8, Θεσσαλονίκη - Χάρτης. Τηλ.: 2310233665, 2310233669