Ολύμπιον Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Πλατεία Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη - Χάρτης. Τηλ.: 2310378404