Μακεδονικόν Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 44, Θεσσαλονίκη - Χάρτης. Τηλ.: 2310 261727