Χαρτί και Καλαμάρι

Γρηγόριου Παλαμά 14, Θεσσαλονίκη