Χαμόδρακας

Μανώλη Γαγύλη 13, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη