Μητροπολίτη Καλλίδου 112, Καλαμαριά

Ten Pin Bowling

Μητροπολίτη Καλλίδου 112, Καλαμαριά