Πολίτικη Κουζίνα

Θεμιστοκλή Σοφούλη 99, Θεσσαλονίκη