Βασιλέως Γεωργίου 44, Θεσσαλονίκη

Otto Dix

Βασιλέως Γεωργίου 44, Θεσσαλονίκη