Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη

Makedonia Palace

Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη