Ελ. Βενιζέλου 45, Θεσσαλονίκη

Καφωδείο Ελληνικόν

Ελ. Βενιζέλου 45, Θεσσαλονίκη