Θεσσαλονίκη Αύγουστος 2016

Όσα θα δούμε τον μήνα Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη.